Strategia tłumaczenia języka angielskiego na polski
30 sierpnia 2021

Strategia tłumaczenia języka angielskiego na polski

27 czerwca 2020

Jak współpracować z freelancerem?

19 czerwca 2019

Podpis elektroniczny w pracy tłumacza

Problemy związane z organizacją pracy tłumacza
30 sierpnia 2021

Problemy związane z organizacją pracy tłumacza

12 lipca 2020

Nie bój się wulgaryzmów

28 czerwca 2020

Miniporadnik walki ze stresem, nie tylko dla tłumaczy.

17 maja 2020

Jak prawidłowo przygotować przypisy i bibliografię w tłumaczeniach

28 kwietnia 2018

Indywidualna praca tłumacza a biura tłumaczeń