Język arabski bez tajemnic

Uchodzi za jeden z najtrudniejszych języków świata. Jego powstanie wiąże się z narodzinami islamu i datuje się na VII wiek n.e. Swoim zasięgiem obejmu

Read More

Opieka medyczna w Norwegii

Norweska opieka medyczna opiera się na zasadach powszechnego dostępu, decentralizacji i swobodnego wyboru usługodawcy. W przeliczeniu na osobę tutejsz

Read More