Ciekawostki

Gospodarka Bułgarii

Jak wygląda współcześnie gospodarka Bułgarii? Przede wszystkim warto głośno to powiedzieć, kraj ten w ostatnich trzech dekadach przeszedł znaczącą transformację. Przekształcił się z wysoce scentralizowanej, planowanej gospodarki w otwartą, opartą na rynku o średnich i wysokich dochodach, bezpiecznie osadzoną w Unii Europejskiej. Dzisiaj państwo stoi przed dwoma wzajemnie powiązanymi wyzwaniami, takimi jak zwiększenie wydajności i zajęcie się szybkimi zmianami demograficznymi w tym kraju.

Gospodarka Bułgarii: informacje ogólne

Index of Economic Freedom 2019 podaje:

 • wynik w zakresie wolności gospodarczej Bułgarii wynosi 69,0, co sprawia, że ​ gospodarka Bułgarii jest na 37. miejscu wśród rankingu 2019,

 • ogólny wynik kraju wzrósł o 0,7 punktu, przy czym poprawa wolności monetarnej i kondycji fiskalnej przewyższa spadki wyników za rzetelność rządu i wolność biznesu,

 • Bułgaria zajmuje 19. miejsce wśród 44 krajów w regionie Europy, a jej ogólny wynik przekracza średnią regionalną i światową,

 • proces reform instytucjonalnych i strukturalnych jest stopniowo wdrażany w celu ukończenia przejścia ze scentralizowanej gospodarki planowej na bardziej liberalną i zorientowaną na rynek. Reformy obejmują: prywatyzację przedsiębiorstw państwowych, przyjęcie korzystnego systemu inwestycyjnego, liberalizację handlu i wzmocnienie systemu podatkowego,

 • dług publiczny jest dobrze zarządzany,

 • korupcja w administracji publicznej, słabe sądownictwo, niska wydajność i przestępczość zorganizowana nadal utrudniają klimat inwestycyjny i perspektywy gospodarcze Bułgarii.

Gospodarka Bułgarii: praworządność

Dane przedstawione przez Index of Economic Freedom 2019 pokazują, że:

 • prawa własności nie są dobrze chronione,

 • sądownictwo w „wadliwej demokracji” w Bułgarii skorzystało z reform prawnych i instytucjonalnych związanych z przystąpieniem do UE, ale brakuje praktycznych korzyści w zakresie wydajności i rozliczalności,

 • system sądowy pozostaje najmniej zaufaną instytucją rządową,

 • rząd walczy z korupcją, napędzaną handlem ludźmi i narkotykami oraz przemytem.

Gospodarka Bułgarii: wielkość rządu

 • Indywidualne stawki podatku dochodowego i podatku dochodowego od osób prawnych wynoszą 10%,

 • pozostałe podatki obejmują podatek od wartości dodanej i podatek od nieruchomości,

 • całkowite obciążenie podatkowe wynosi 28 % całkowitego dochodu krajowego,

 • w ciągu ostatnich trzech lat wydatki rządowe stanowiły 34,7 % produkcji krajowej (PKB), a deficyty budżetowe stanowiły średnio 0,1 % PKB,

 • dług publiczny stanowi 23,9 % PKB.

Gospodarka Bułgarii: wydajność regulacyjna

 • Założenie firmy stało się mniej czasochłonne, a wymagania licencyjne zostały złagodzone,

 • względnie elastyczne przepisy pracy zwiększają wzrost zatrudnienia,

 • przedsiębiorstwa państwowe, tj. lotniska są prywatyzowane, a dotacje rządowe dla przynoszącego straty sektora energetycznego (w dużej części państwowego) są stopniowo zmniejszane.

Gospodarka Bułgarii: otwartość na rynki

Łączna wartość eksportu i importu wynosi 131,1% PKB. Zasadniczo inwestorzy zagraniczni i krajowi są traktowani zgodnie z prawem na równych prawach. Około 75 % dorosłych Bułgarów ma konto w oficjalnej instytucji bankowej. Poziom pożyczek zagrożonych pozostaje stosunkowo wysoki.

Oceń wpis!
[Ocen: 0 Średnia: 0]