Praca tłumacza

Ile zarabia tłumacz w Niemczech?

O tym, że praca tłumacza języka obcego jest pasjonująca każdy wie. Zawód ten daje ogromne możliwości rozwoju i kształtowania swej kariery według własnych oczekiwań. Dobry tłumacz najczęściej pracuje w renomowanym biurze tłumaczeń. To tu właśnie realizuje swoje ambicje translatorskie. Czy jest to także praca atrakcyjna finansowo? Ile zarabia tłumacz języka obcego w Polsce? Jak na tle innych krajów przedstawia się wynagrodzenie tłumacza języka obcego w Polsce? Wielu z nas zastanawia się, czy zarobki tłumacza zależą od jego znajomości języka obcego. A może wszystko sprowadza się tak naprawdę do specjalizacji tłumaczeniowej? Sprawdźmy więc, ile może zarobić tłumacz w Niemczech, a ile w Polsce. Oto krótki raport o tym, ile zarabia tłumacz w Niemczech i w Polsce.

Zarobki tłumacza w Polsce – jak zostać tłumaczem?

Aby odnieść się do pracy tłumacza w Niemczech, warto przede wszystkim poznać jak zostać tłumaczem w Polsce. Otóż, zasadniczo polskie prawo nie wymaga dla kandydatów na tłumaczy nawet ukończenia studiów wyższych. Tak naprawdę wystarczy świetna znajomość języka obcego aby w Polsce pracować w zawodzie tłumacza. Dzięki liberalizmowi prawnemu, każdy kto doskonale zna język obcy może w Polsce zostać tłumaczem. Jest jednak jeden wyjątek. Dotyczy on zawodu tłumacza przysięgłego. Aby zostać tłumaczem przysięgłym nie wystarczy bowiem tylko znajomość języka obcego. Tu wymagane jest o wiele więcej. Przede wszystkim kandydat do tego zawodu musi mieć ukończone studia wyższe, zdany egzamin na tłumacza przysięgłego oraz znaleźć się na liście tłumaczy przysięgłych danego języka obcego. Wpis na listę tłumaczy przysięgłych dokonywany jest po uzyskaniu uprawnień do pracy w tym zawodzie. Prowadzi ją Minister Sprawiedliwości.

Czy od uzyskania uprawnień tłumacza przysięgłego zależy pensja tłumacza? Oczywiście. Tłumacz przysięgły wykonuje tłumaczenie ustne i pisemne formalnych treści i dokumentów urzędowych. Ich ważność potwierdza własnoręcznym podpisem i odciskiem pieczęci. To praca niezwykle trudna i odpowiedzialna. Stąd płaca tłumaczy przysięgłych jest zdecydowanie wyższa niż tłumaczy zwykłych.

Ile zarabia tłumacz w Niemczech – porównanie zarobków

Na jakie konkretnie wynagrodzenie brutto i netto w Polsce może liczyć tłumacz przysięgły? Bardzo trudno udzielić jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Dlaczego? Otóż, zarobki w ramach tego samego zawodu mogą bowiem diametralnie się różnić. Ma na to wpływ popularność języka specjalizacji czy chociażby miejsce wykonywania pracy przez tłumacza. Pewnych informacji dostarcza nam rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego. W nim wskazano stawkę za tłumaczenie pisemne oraz ustne z poszczególnych grup językowych. Warto jednak wiedzieć, że określone w powyższym rozporządzeniu podstawy wynagrodzenia dotyczą czynności realizowanych przez tłumacza przysięgłego dla instytucji państwowych. Zupełnie inaczej kształtują się zarobki tłumacza przysięgłego wykonującego zlecenia dla klientów prywatnych. To stawki ustalane indywidualnie z klientem. Ich wysokość zależy od stopnia trudności przekładu, ilości stron oraz czasu realizacji zlecenia. Jak widać zarobki zależą od wielu czynników.

Czy można podać średnie zarobki tłumaczy w Polsce? Bazując na dostępnych ofertach pracy oraz ankietach przeprowadzonych w biurach tłumaczeń, w zawodzie tłumacza mediana wynosi około 4 tys. złotych brutto. Wszystko tak naprawdę zależy od specjalizacji językowej. Są jednak specjalizacje, w których zarabia się średnio powyżej tej kwoty, ale też i te, w których zarabia się poniżej średniej. Najlepiej opłacanym specjalistą jest tłumacz języka japońskiego. To on średnio zarabia miesięcznie nawet 7700 zł. Tymczasem tłumacz języka rosyjskiego może liczyć na wynagrodzenie ok. 2 tys. złotych.

Warto wiedzieć, że zarobki tłumacza w Niemczech są zupełnie inne. Przede wszystkim dlatego, że tłumacz w Niemczech zarabia w euro, a nie w złotówkach. Ale i w przeliczeniu na złotówki, średnie zarobki tłumacza w Niemczech są imponujące.

Zarobki tłumacza w Niemczech – jak zostać tłumaczem w Niemczech?

Warto wiedzieć, że w Niemczech zawód tłumacza nie podlega ochronie prawnej. Aby jednak tłumaczyć dokumenty urzędowe czy wykonywać przekład ustny dla instytucji państwowych taka osoba musi spełnić pewne wymagania. Przede wszystkim w Niemczech mamy wyraźny podział na tłumaczy ustnych i pisemnych. Zdobycie kwalifikacji tłumacza w Niemczech nie jest ujednolicone. Oczywiście, istnieje w Niemczech odpowiednik naszego tłumacza przysięgłego, jednak uzyskanie uprawnień jest uzależnione od danego landu. Niezależność tych krajów związkowych powoduje, że szczegółowe wytyczne dla kandydatów do zawodu tłumacza mogą się różnić. Istnieją jednak pewne wytyczne, które wymagane są w całym kraju, niezależnie od landu.

Aby zostać tłumaczem w Niemczech, należy mieć ukończone studia wyższe i zdany egzamin na tłumacza. To najważniejsze wytyczne, które wymagane są na terenie Niemiec. Odpowiednik naszego egzaminu państwowego na tłumacza przysięgłego, w Niemczech przeprowadzany jest przy Izbach Gospodarczych położonych na terenie danego landu. Co ciekawe, aby być dopuszczonym w ogóle do tego egzaminu, należy przedłożyć pewien dokument. To zaświadczenie o ukończeniu kursu handlowo – ekonomicznego. Warto wiedzieć, że taki kurs trwa dwa lata. Nie znajdziemy jego odpowiednika w Polsce. Jest on nieco podobny do naszych studiów podyplomowych. Podczas takiego kursu kandydat na tłumacza poznaje tajniki tłumaczenia prawniczego.

Jak wygląda egzamin na tłumacza w Niemczech? To wielopłaszczyznowy sprawdzian umiejętności kandydatów na tłumaczy. Podzielony jest na kilka części. Pierwszą z nich jest dyktando. Uzyskanie pozytywnego wyniku z tej części pozwala na przystąpienie do kolejnej. Jest nią napisanie wypracowania po niemiecku. Jeśli zakończy się ona pozytywnym rezultatem, po części pisemnej można przystąpić do egzaminu ustnego. Jeśli z sukcesem zaliczymy część ustną, zdaliśmy egzamin na tłumacza w Niemczech. Aby jednak móc pracować w zawodzie tłumacza, należy uzyskać jeszcze zaprzysiężenie o zostać mianowanym na tłumacza niemieckiego. W Polsce procedura wygląda podobnie. Samo zdanie egzaminu na tłumacza przysięgłego nie daje jeszcze prawa do wykonywania zawodu, Tłumacz uzyskuje je po złożeniu ślubowania oraz wpisaniu na listę tłumaczy przysięgłych danego języka obcego.

A jak kształtują się zarobki tłumacza w Niemczech? Chcąc je porównać z wynagrodzeniem tego samego specjalisty w Polsce trudno jest podać konkretne kwoty. Szacunkowo tłumacz w Niemczech może zarobić nawet trzykrotnie więcej niż jego kolega po fachu w Polsce. Czy zdobyte kwalifikacje zawodowe w Polsce dają możliwość pracy za granicą w zawodzie tłumacza? Zasadniczo tak. Należy jednak pamiętać o uznaniu kwalifikacji zawodowych na miejscu. Czy warto być tłumaczem w Niemczech? Okazuje się, że tłumaczenie polskiego na język obcy cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Tłumacze posługujący się nie tylko językiem niemieckim, ale także językiem polskim są cenieni za granicą. A zarobki tłumacza w Niemczech są zdecydowanie atrakcyjniejsze niż w Polsce.

Oceń wpis!
[Ocen: 0 Średnia: 0]