Ciekawostki

Opieka medyczna w Norwegii

Norweska opieka medyczna opiera się na zasadach powszechnego dostępu, decentralizacji i swobodnego wyboru usługodawcy. W przeliczeniu na osobę tutejsze wydatki na opiekę zdrowotną są najwyższe na świecie. Co ważne, każdy członek norweskiego systemu ubezpieczeń społecznych ma prawo dostępu do usług opieki zdrowotnej. Choć leczenie nie jest bezpłatne, istnieje roczny limit kwoty, jaką każda osoba musi zapłacić za opiekę zdrowotną. Czy opieka medyczna w Norwegii jest idealna? Przekonajmy się!

Opieka medyczna w Norwegii: zarządzanie

Podczas gdy polityka opieki zdrowotnej jest kontrolowana centralnie, odpowiedzialność za świadczenie opieki zdrowotnej jest zdecentralizowana. Władze lokalne na poziomie gminy organizują i finansują usługi podstawowej opieki zdrowotnej zgodnie z lokalnym zapotrzebowaniem. Rząd centralny ponosi ogólną odpowiedzialność zarządczą i finansową za sektor szpitali.

Wszystkie szpitale publiczne w Norwegii są prowadzone przez cztery regionalne urzędy ds. Zdrowia (RHA) nadzorowane przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki. Niewielka liczba szpitali jest własnością prywatną. Jednak większość prywatnych szpitali jest finansowana ze środków publicznych, a prywatne ubezpieczenie zdrowotne wcale nie jest powszechne.

Opieka medyczna w Norwegii: koszt

Opieka zdrowotna w Norwegii nie jest bezpłatna. Mieszkańcy muszą zapłacić za całe leczenie, a nawet standardową konsultację z lekarzem rodzinnym.

Jednak gdy dana osoba osiągnie roczny limit wydatków (obecnie nieco ponad 2 000 koron), otrzymuje kartę zwolnienia, która uprawnia ją do bezpłatnego leczenia przez pozostałą część roku. System ten działa tak, że ​​wszyscy płacą trochę, ale chorzy nie są obciążeni stresem ogromnych rachunków medycznych.

Wyjątki od tego systemu obejmują dzieci poniżej 16. roku życia oraz kobiety w ciąży, które otrzymują bezpłatną opiekę zdrowotną.

Opieka medyczna w Norwegii: administracja opieki zdrowotnej

Organizacja Helfo, będąca częścią Norweskiej Dyrekcji Zdrowia, jest głównym punktem dostępu do administracji opieki zdrowotnej w Norwegii. Za jej pośrednictwem możesz wybrać lub zmienić swojego lekarza rodzinnego, zamówić Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego i uzyskać zwrot kosztów leczenia w stosownych przypadkach.

Opieka medyczna w Norwegii: informacje dla turystów

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), dostępna dla wszystkich obywateli krajów EOG i Szwajcarii, potwierdza, że masz prawo do natychmiastowej opieki zdrowotnej w Norwegii na takich samych warunkach jak obywatel norweski.

W przypadku okazania karty EKUZ zostaniesz obciążony jedynie za standardowe opłaty za pacjenta obowiązujące w Norwegii. Są one takie same, jak zapłaciłby Norweg, a zatem nie podlegają zwrotowi.

Oceń wpis!
[Ocen: 0 Średnia: 0]