Praca tłumacza

Podpis elektroniczny w pracy tłumacza

Jednym z elementów pracy tłumacza przysięgłego jest możliwość korzystania z podpisu elektronicznego, czyli jednej z form poświadczenia wiarygodności dokonywanego tłumaczenia. Jest on najbardziej zaufanym i pewnym sposobem na podpisanie dokumentów czy pism.

Innowacje i kolejne rozwiązania technologiczne w codziennym życiu sprawiają, że coraz większa ilość zawodów korzysta z najnowszych nowinek, które zdecydowanie usprawniają pracę. Jedną z nich jest podpis elektroniczny, który od momentu wprowadzenia zyskał dużą liczbę zwolenników, a jego zastosowanie sprawdza się w coraz większej ilości miejsc, przede wszystkim urzędowych i administracyjnych. Jego działanie jest również niezwykle bezpieczne, dzięki czemu jest to obecnie główne źródło do zatwierdzania ważnych dokumentów.

W najprostszym tłumaczeniu, podpis elektroniczny to swoiste połączenie danych w formie pisemnej, jak i elektronicznej, służące możliwości identyfikacji danej osoby, która takowy podpis złożyła. Dzięki niemu możliwa jest również identyfikacja podmiotów, która przesyła wszystkie ważne dokumenty drogą elektroniczną.

Podpis elektroniczny w pracy tłumacza

W coraz większej ilości zawodów podpis elektroniczny znajduje swoje zastosowanie. Podobnie jest w przypadku tłumaczy przysięgłych, którzy przy jego użyciu mogą poświadczyć prawdziwość danych, a także zaprezentować swoje dane. Ustalenia względem tego aspektu wyjaśnia art. 18 ust. 1a ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1505), który stanowi:

  1. Do poświadczania tłumaczeń oraz poświadczania odpisów pism wydawanych w formie pisemnej tłumacz przysięgły używa pieczęci, zawierającej w otoku jego imię i nazwisko, a w środku wskazanie języka, w zakresie którego ma uprawnienia, oraz pozycję na liście tłumaczy przysięgłych, o której mowa w art. 6 ust. 2. Pieczęć zamawia, na koszt tłumacza przysięgłego, Minister Sprawiedliwości w Mennicy Polskiej.

  1. Tłumacz przysięgły może, za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego, poświadczyć tłumaczenie lub odpis pisma w postaci elektronicznej. Poświadczenie odpisu pisma w postaci elektronicznej może być dokonane tylko na podstawie oryginału, tłumaczenia lub odpisu dokumentu w formie pisemnej.

  2. Minister właściwy do spraw gospodarki, w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości, może określić, w drodze rozporządzenia, dodatkowe warunki techniczne i organizacyjne potwierdzania i obsługi danych zamieszczanych w certyfikatach kwalifikowanych wydanych dla tłumaczy przysięgłych, mając na względzie potrzebę identyfikacji tłumaczy przysięgłych oraz kierując się potrzebą zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa podpisu elektronicznego przy wykonywaniu zadań tłumacza przysięgłego.

  1. Na wszystkich poświadczonych tłumaczeniach oraz poświadczonych odpisach pism, które wydaje tłumacz przysięgły, wymienia się pozycję, pod którą tłumaczenie lub odpis są odnotowane w repertorium. Na sporządzonych tłumaczeniach i odpisach pism należy stwierdzić, czy sporządzono je z oryginału, czy też z tłumaczenia lub odpisu, oraz czy tłumaczenie lub odpis jest poświadczony i przez kogo.

Osoby, które korzystają z usług tłumaczy przysięgłych, nie muszą się obawiać o jego lojalność czy zaufanie, ponieważ według powyższych ustaleń prawnych, podpisywanie dokumentów przy użyciu podpisu elektronicznego, w świetle prawa ma identyczne skutki prawne, jak poświadczanie tłumaczeń pism wydawanych w formie pisemnej. Dzięki temu poziom bezpieczeństwa zachowany jest
do maksimum, a w przypadku poświadczenia nieprawdy, wobec tłumacza wyciągane byłyby konsekwencje prawne.

Szereg zalet

Od momentu wprowadzenia funkcjonalności związanej z używaniem podpisu elektronicznego, opcja ta zyskała szereg zwolenników, zarówno po stronie zleceniodawców, jak i zleceniobiorców. Najważniejszą z nich jest wygoda i możliwość ominięcia kolejek w urzędach czy firmach tłumaczeniowych. Cały proces odbywa się tylko i wyłącznie drogą elektroniczną, a dzięki maksymalnemu poziomowi zabezpieczeń, nie ma żadnych obaw przed tym, że wrażliwe dane mogą ulec wyciekowi czy dostaniu się w niepowołane ręce.

Co więcej, z podpisem elektronicznym wiążą się zalety techniczne, takie jak możliwość szybszej archiwizacji danych i możliwość ich łatwiejszego odnalezienia w przyszłości. Jego wykorzystanie pomaga obu stron dokonać ewentualnych poprawek w zdecydowanie krótszym czasie, co niekiedy jest niezwykle istotne, na przykład podczas konieczności tłumaczenia dokumentów na potrzeby wyjazdu
za granicę.

Oceń wpis!
[Ocen: 0 Średnia: 0]