EdukacjaPraca tłumacza

Studia na tłumacza języka angielskiego

Zawód tłumacza to jeden z najbardziej fascynujących zawodów. Wciąż zapotrzebowanie na usługi tłumaczeniowe jest ogromne. Trudno się zatem dziwić, że coraz więcej młodych ludzi decyduje się na pracę w tym fascynującym zawodzie. Czy w dzisiejszych czasach, gdy język angielski uznawany jest za współczesną łacinę czyli język międzynarodowy, nadal warto zostać tłumaczem języka angielskiego? Oczywiście! Ten najpopularniejszy język świata wciąż potrzebuje dobrych tłumaczy. Mimo, iż tak wielu z nas deklaruje umiejętności posługiwania się tym językiem.

Jak zostać tłumaczem języka angielskiego? Jakie studia są wymagane aby pracować jako tłumacz angielskiego? Czy muszą to być studia na kierunku lingwistycznym czy niekoniecznie? Sprawdźmy więc jakie są wymagane studia na tłumacza języka angielskiego.

Studia na tłumacza języka angielskiego – czy tylko filologia angielska?

Każdy tłumacz języka angielskiego powinien być starannie wykształcony. Warto wiedzieć jednak, że aby zostać tłumaczem angielskiego tak naprawdę w Polsce nie ma obowiązku ukończenia nawet studiów wyższych. Ale, jest jeden wyjątek. To zawód tłumacza przysięgłego. Jeśli nie wiążemy swej zawodowej przyszłości z pracą tłumacza przysięgłego, nie ma konieczności ukończenia studiów. Teoretycznie wystarczy doskonała znajomość języka angielskiego. Ale wykształcenie do pracy tłumacza warto mieć. Można by polemizować z tym argumentem, choć nie warto. Biegła znajomość języka angielskiego wcale nie oznacza, że jesteśmy tłumaczem tego języka. Praca nad przekładem nie ogranicza się bowiem jedynie do sprawnego przełożenia tekstu źródłowego na język docelowy. To znacznie więcej. Od tłumacza wymaga znajomości technik, strategii i doświadczenia zawodowego. A to trudno jest zdobyć samodzielnie. Dlatego ukończenie kierunku filologicznego jest jak najbardziej pożądane.

Jeśli weźmiemy pod uwagę zawód tłumacza przysięgłego, sprawa wygląda zupełnie inaczej. Aby zostać tłumaczem przysięgłym języka angielskiego obowiązkowo należy mieć ukończone studia wyższe magisterskie. Nie musi to być filologia angielska, choć byłaby wskazana. Studia filologiczne są dobrym przygotowaniem do pracy w zawodzie. Dlatego tak wielu kandydatów do zawodu posiada wykształcenie filologiczne.

Warto jednak wiedzieć, że studia kierunkowe – językowe – nie są jedynymi honorowanymi dla kandydatów na tłumaczy przysięgłych. Równie często osoba ubiegająca się o uzyskanie uprawnień tłumacza przysięgłego ma ukończone inny kierunek studiów, np. studia prawnicze. Ma to związek z formułą egzaminu na tłumacza przysięgłego i późniejszą pracą w tym zawodzie. Otóż, egzamin na tłumacza przysięgłego składa się z dwóch części. Pierwsza z nich polega na tłumaczeniu pisemnym, druga zaś na tłumaczeniu ustnym. W każdej z nich kandydat ma za zadanie wykonać przekład tekstów prawnych. A do tego potrzebna jest nie tylko biegła znajomość języka obcego, ale także terminologii prawniczej.

Warto przeczytać: Francuskie kosmetyki, które warto znać – znasz je?

Studia na tłumacza języka angielskiego – jak zostać tłumaczem przysięgłym?

Aby zostać tłumaczem przysięgłym języka angielskiego, należy mieć ukończone studia magisterskie. Dyplom ukończenia studiów to podstawa. Warto wiedzieć, że są prawnicze studia magisterskie drugiego stopnia, które kształcą w tym właśnie kierunku. Wcześniej nazywane były studiami uzupełniającymi. Aby można było je podjąć, należy mieć wykształcenie wyższe pierwszego stopnia. To warunek absolutnie konieczny aby zostać w ogóle dopuszczonym do egzaminu na tłumacza przysięgłego.

Oprócz tej ścieżki kształcenia przed przystąpieniem do egzaminu warto ukończyć studia podyplomowe Kształcenia Tłumaczy Przysięgłych Języka Angielskiego. To propozycja dla osób, które mają już wykształcenie wyższe, jednak innego kierunku niż filologia angielska. Program studiów dostosowany jest do wymagań pracy w zawodzie tłumacza przysięgłego. Są to studia płatne, a ich odpłatność przyjmowana jest za każdy semestr oddzielnie. Wiele uczelni oferuje studia podyplomowe dla tłumaczy. Są one dostosowane do wymagań zawodu i są doskonała bazą wiedzy.

Aby zdać egzamin na tłumacza przysięgłego nie wystarczy jedynie świetna znajomość języka obcego i wykształcenie. Od kandydatów na tłumaczy przysięgłych wymagana jest także doskonała znajomość języka polskiego. Trudno wyobrazić sobie bowiem tłumacza wykonującego przekład uwierzytelniony, który nie zna zasad poprawnej polszczyzny.

Zawód tłumacza przysięgłego jest w Polsce zawodem zaufania publicznego. Oznacza to, że tłumacz przysięgły jest bezstronny i obiektywny. Nie bez przyczyny to także zawód regulowany. Aby móc pracować jako tłumacz przysięgły języka angielskiego należy uzyskać pozytywny wynik egzaminu na tłumacza przysięgłego języka angielskiego, uzyskać prawo do wykonywania zawodu i zostać wpisanym na listę tłumaczy przysięgłych. Lista prowadzona jest przez Ministra Sprawiedliwości. Tylko taka osoba ma prawo poświadczyć dokumenty i wykonywać przekłady uwierzytelnione. Jak widać, ścieżka kariery tłumacza przysięgłego jest bardzo trudna. Od samych kandydatów do zawodu wymaga się znajomości języka angielskiego na poziomie wyższym niż w innym zawodzie. Dlatego tłumacz przysięgły języka angielskiego to wybitny ekspert tego języka.

Studia na tłumacza języka angielskiego – jak zostać tłumaczem specjalistycznym?

Aby zostać tłumaczem specjalistycznym języka angielskiego, warto mieć więcej niż tylko wykształcenie lingwistyczne. Tłumaczenie tekstów specjalistycznych z języka angielskiego na polski i odwrotnie wymaga doskonałej znajomości nie tylko języka angielskiego, ale znacznie więcej. Dlatego warto, chcąc zostać tłumaczem specjalistycznym wybrać dziedzinę, w której będziemy ekspertem.

Specjalizacja to konieczność i ułatwienie w pracy tłumacza. Dlatego często tłumacze specjalistyczni oprócz ukończonej lingwistyki mają także wykształcenie konkretnie związane z daną specjalizacją. I tak, tłumaczeniami technicznymi najczęściej zajmują się inżynierowie, a tłumaczeniami medycznymi – lekarze. Tłumaczenia specjalistyczne to bardzo dynamicznie rozwijająca się branża tłumaczeń. Stale pojawiające się nowości technologiczne stawiają przed tłumaczem kolejne wyzwania w zawodzie. Stąd warto, oprócz studiów filologicznych mieć także wykształcenie specjalistyczne. Tłumaczenia tego rodzaju polegają na precyzyjnym użyciu terminologii i odpowiedniej nomenklatury. Kontekst tłumaczeniowy jest w tym wypadku odrobinę mniej ważny. W angielskich tłumaczeniach specjalistycznych liczą się odpowiednie techniki, znajomość powtarzalnej nomenklatury.

Należy także znać narzędzia i programy wspomagające pracę tłumacza specjalistycznego. To tzw. CAT oraz programy typu OCR. Bez tych umiejętności trudno jest być dobrym tłumaczem języka angielskiego.

Jak widać, studia na tłumacza języka angielskiego nie musza oznaczać wyłącznie filologii angielskiej. Aby pracować jako tłumacz w dobrym biurze tłumaczeń ,wykształcenie jest warunkiem koniecznym. Bez studiów na tłumacza języka angielskiego możemy co najwyżej wykonywać tłumaczenia zwykłe i pracować jako freelancer. Studia dla tłumacza języka angielskiego są także gwarancją jakości jego pracy. Dziś profesja tłumacza to jeden z najciekawszych i zarazem najtrudniejszych zawodów. Osoba zajmująca się przekładem powinna mieć nie tylko wybitne umiejętności językowe, ale także być doświadczonym specjalistą na rynku. Zapotrzebowanie na dobrych, wykształconych tłumaczy języka angielskiego jest ogromne. Dlatego warto posiadać dyplom ukończenia studiów wyższych. To on staje się przepustką do najlepszych zleceń w tym zawodzie.

Może Cię także zainteresować:

Oceń wpis!
[Ocen: 0 Średnia: 0]