Praca tłumacza

Tłumacz przysięgły – jak zdobyć uprawnienia?

Tłumacz przysięgły - jak zdobyć uprawnienia

Tłumacz przysięgły – jak zdobyć uprawnienia? Czy każdy z nas może zostać tłumaczem przysięgłym? Co należy wziąć pod uwagę, jeśli myśli się o tej ścieżce zawodowej? Jak zabrać się za przygotowania do egzaminu, aby zdać? Pytań jest wiele, a każde z nich ma znaczenie dla osoby, która zamierza związać swoją przyszłość właśnie z tym zawodem. Tu bowiem ważne są nie tylko tak zwane chęci, ale i ciężka praca, dyscyplina, a także przejście bardzo formalnej drogi. Oczywiście nagrodą dla każdego, kto podejmie się „wyzwania” jest zdobycie uprawnień tłumacza przysięgłego i wpis na listę tłumaczy przysięgłych Ministra Sprawiedliwości. To zaszczyt, prestiż, szacunek, bardzo często też atrakcyjne wynagrodzenie. Jeśli więc czujesz, że to Twoje życiowe przeznaczenie i wymarzony zawód, koniecznie przeczytaj ten artykuł. Meander mawiał, że „wykształcenie to dobro, którego nic nie jest w stanie nas pozbawić”. Prześledź razem z nami najważniejsze informacje (to Twój klucz do wiedzy i „wtajemniczenia”) i powodzenia!

Tłumacz przysięgły – jak zdobyć uprawnienia: Kto może zostać tłumaczem przysięgłym?

Marzysz o pracy tłumacza? Najbardziej w świecie chcesz zostać właśnie tłumaczem przysięgłym? Zastanawiasz się teraz nad tym, jak zdobyć uprawnienia do wykonywania tego zawodu? Jesteś w dobrym miejscu! Opowiemy Ci o wszystkim, co ważne i tym, co najważniejsze w kontekście tej specjalizacji tłumacza. Przede wszystkim zacznijmy od tego, kto może zostać tłumaczem przysięgłym (?). Tu od razu polecamy Ci lekturę ustawy. Proponujemy, abyś na początek zajrzał do ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego z 25 listopad 2004 roku. Dlaczego akurat tam? Możesz myśleć, że jest tyle miejsc w sieci i źródeł opisujących to lżejszym i przystępniejszym językiem, to po co zaglądać do tak formalnych dokumentów…? Ustawa w sposób zwięzły i konkretny omawia wszystkie najważniejsze kwestie związane z tłumaczeniami przysięgłymi, a tak naprawdę te odnoszące się do osoby kandydata, jak i osoby mającej prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego. Jasne, inne źródła, materiały, publikacje drukowane i elektroniczne i wszelkiego rodzaju treści są dla Ciebie i warto, a nawet należy z nich korzystać, ale błędem jest nie zacząć tej „podróży” od czegoś podstawowego. Zrób więc to jak należy i we właściwej kolejności! Jeśli więc marzysz o tym, aby trafić na listę tłumaczy przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości, pamiętaj głównie o tym, że nie jest to ścieżka kariery, na którą można tak po prostu wskoczyć i w przysłowiowe pięć minut zaistnieć. O ile w przypadku tłumacza zwykłego wszystko jest możliwe, tu nie. Nawet jeśli potrafisz świetnie przekładać z języka polskiego na język obcy czy z języka obcego na język polski; do tego masz predyspozycje zawodowe i pasję, to o wiele za mało. Na nic też zda się doświadczenie, staże i praktyki. Już na wstępie nastaw się na długą drogę. W trakcie jej przemierzania będzie Cię czekać wiele pracy i czasu poświęconego na naukę i rozwój. Tu trzeba dobrze posługiwać się językiem ojczystym i obcym, mieć studia wyższe. Co oprócz znajomości języka i wyższego wykształcenia? Do tego kandydat na tłumacza przysięgłego musi posiąść dużą wiedzę o prawie kraju języka ojczystego i docelowego, a także zgłębić takie dziedziny jak gospodarka i finanse (głównie chodzi tu o słownictwo, terminologię; a do tego trzeba wgryźć się w temat). Egzamin pisemny i ustny zweryfikuje wszystkie Twoje umiejętności w tym zakresie. Nie da się więc tego wszystkiego przeskoczyć. Dobra wiadomość brzmi jednak tak, że jeśli masz chęci, samozaparcie i sumiennie przejdziesz ścieżkę nauki i zdobywania umiejętności, masz duże szanse zostać tłumaczem przysięgłym, pracować dla instytucji rządowych, biura tłumaczeń czy na własną rękę. Gotowy? Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 listopada 2004 roku mówi, że tłumaczem przysięgłym może być:

 • osoba fizyczna, która ma obywatelstwo polskie lub obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, obywatelstwo Konfederacji Szwajcarskiej albo obywatelstwo innego państwa, o ile według przepisów UE ma prawo podjąć zatrudnienie lub samozatrudnienie w Polsce lub na zasadach wzajemności, obywatelstwo innego państwa,
 • osoba, która zna język polski,
 • osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która wcześniej nie była karana za przestępstwo umyślne, skarbowe czy za nieumyślne przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu obrotu gospodarczego,
 • osoba po studiach wyższych (aktualnie wystarczy mieć tytuł licencjata),
 • osoba, która z wynikiem pozytywnym zdała tak zwany egzamin na tłumacza przysięgłego Państwowej Komisji Egzaminacyjnej.

Tłumacz przysięgły – jak zdobyć uprawnienia: Tłumacz przysięgły – kim jest?

Myśląc o tym, jak zdobyć uprawnienia tłumacza przysięgłego warto odpowiedzieć sobie kim on w ogóle jest (?). To jakiś szczególny, specjalny czy wyjątkowy rodzaj tłumacza? Co można powiedzieć o człowieku, który wybrał właśnie taką specjalizację? Najkrócej można rzec, że jest to osoba zaufania publicznego. Ze względu na prestiż i odpowiedzialność nikogo nie powinno dziwić, że zanim „wejdziesz” do grona tych specjalistów musisz przejść przez sito egzaminów, spełnić wyśrubowane wymagania, a także pod każdym względem wypełnić wszystkie formalności, które stawia Minister Sprawiedliwości, a także o których mówi ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego. Dużo, prawda? Dopiero mając tego wszystkiego świadomość, zdajesz sobie sprawę, że tłumacz przysięgły to bardzo poważny i odpowiedzialny zawód, do którego wykonywania mogą być dopuszczeni tylko Ci, którzy ciężką pracą, wiedzą i umiejętnościami udowodnią, że są godni mieć uprawnienia do wykonywania zawodu tłumacza. Ryszard Stemplowski napisał: „tłumacz należy do grupy pośredników kulturowych. To doniosła rola społeczna. I szczególnego rodzaju składnik tożsamości. Kto „tłumaczy”, ten nie tylko „przekłada”, ale i wyjaśnia – tzn. tłumaczy coś czytelnikowi. Tłumacz uczestniczy w zapośredniczaniu wiedzy o człowieku w stosunkach między ludźmi o odmiennych językach ojczystych, powiększa gęstość ponadnarodowej komunikacji społecznej. Chociaż bowiem „ile języków znasz, tyle razy człowiekiem jesteś”, to za każdym razem człowiekiem innym”. Wypada tylko dodać, że tłumacz przysięgły to ponadto pośrednik we wszystkich formalnych, urzędowych, administracyjnych i sądowych sprawach.

Tłumacz przysięgły – jak zdobyć uprawnienia: Co jest ważne w zawodzie tłumacza przysięgłego?

Zastanawiasz się, co jest ważne w zawodzie tłumacza przysięgłego? Na co powinno zwrócić się uwagę? Czy są jakieś cechy, które dobrze, aby miał człowiek myślący o tej ścieżce kariery tłumacza? Przede wszystkim profesjonalizm, uczciwość i świadomość odpowiedzialności, jaka wiąże się z wykonywaniem tego rodzaju tłumaczeń. Duża wiedza z zakresu prawa, gospodarki i finansów, a także najwyższe umiejętności translatorskie. Swobodne posługiwanie się językiem prawniczym, urzędowy, sądowym. Do tego terminowość, dbałość o dokładność, rzetelność i solidność przekładów. Oczywiście tłumacz przysięgły języka polskiego, angielskiego czy jakiegokolwiek innego musi lubić to, co robi. Oprócz wysokiej etosu pracy liczy się właśnie pasja. Dopiero suma tych wszystkich elementów sprawia, że dany ekspert jest nim w prawdziwym tego słowa znaczeniu.

Tłumacz przysięgły – jak uzyskać uprawnienia?

Jak uzyskać uprawnienia tłumacza przysięgłego, mieć prawo do wykonywania tego zawodu i być wpisanym na listę tłumaczy przysięgłych? Zanim złożysz wobec Ministra Sprawiedliwości ślubowanie brzmiące: „mając świadomość znaczenia moich słów i odpowiedzialności przed prawem, przyrzekam uroczyście, że powierzone mi zadania tłumacza przysięgłego będę wykonywać sumiennie i bezstronnie, dochowując tajemnicy prawnie chronionej oraz kierując się w swoim postępowaniu uczciwością i etyką zawodową”, czeka Cię trochę pracy. Po pierwsze przygotuj się – dobrze, rzetelnie i solidnie. Najpierw zdobądź wiedzę, zbuduj zasób specjalistycznego słownictwa z dziedziny prawa, gospodarki i finansów; a także wznieś się na najwyższy stopień opanowania języka polskiego i języka obcego. Następnie musisz przystąpić do egzaminu. Dopiero pozytywny wynik (czyli zaliczone obie części egzaminu) sprawia, że możesz odebrać ślubowanie od Ministra Sprawiedliwości, otrzymać pieczęć i będziemy wpisani na listę tłumaczy przysięgłych. Dopiero przejście tech wszystkich etapów da Ci prawo podjęcia zatrudnienia lub samozatrudnienia. A w ogóle jakie uprawnienia ma osoba wykonująca zawód tłumacza przysięgłego? Co może? Czym się zajmuje? Zgodnie z ustawą jest to: sporządzanie i poświadczenie tłumaczeń z języka obcego na język polski, z języka polskiego na język obcy; a także sprawdzanie i poświadczania tłumaczeń w tym zakresie, sporządzonych przez inne osoby. Do tego sporządzanie poświadczonych odpisów pism w języku obcym, sprawdzanie i poświadczanie odpisów pism, sporządzonych w danym języku obcym przez inne osoby. Ponadto dokonywanie tłumaczenia ustnego. Co jeszcze trzeba wiedzieć? Jeśli myślisz o zawodzie tłumacza przysięgłego, pamiętaj, że będziesz mieć nie tylko same uprawnienia, ale i obowiązki. Jakie? O czym mowa? Jakie rzeczy będą do nich należały? Oto lista za ustawą o zawodzie tłumacza przysięgłego. Wykonywanie powierzonych zadań ze szczególną starannością i bezstronnością, zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów prawa. Co więcej? Zobowiązanie do zachowania w tajemnicy faktów i okoliczności, z którymi tłumacz przysięgły zapoznaje się w związku z tłumaczeniem. Ponadto zobowiązanie do doskonalenia kwalifikacji zawodowych.

Tłumacz przysięgły – jak zdobyć uprawnienia: Egzamin na tłumacza przysięgłego

Jak wygląda egzamin na tłumacza przysięgłego? Oczywiście jak w przypadku większości poważnych testów i ten jest bardzo formalny, powoduje dreszcze na ciele i sprawia, że człowiek się stresuje. Wyznaczenie terminu na tłumacza przysięgłego sprawia, że jesteś już blisko. Pamiętaj jednak, że uchodzi on za trudny. Składa się z dwóch części. Część pisemna to dwa etapy, na które kandydat ma łącznie 4 godziny. W pierwszym z nich należy wykonać tłumaczenie z języka obcego na język polski dwóch tekstów. W drugiej, wykonuje się przekład dwóch tekstów z języka polskiego na język obcy. Łącznie można tu uzyskać 200 punktów, 150 punktów to zdanie tej części egzaminu. Drugim etapem jest egzamin ustny. Tu także kandydat wykonuje tłumaczenie z języka polskiego na język obcy, a także tłumaczenie z języka obcego na język polski. Test ten jest dwuetapowy. Najpierw trzeba przejść przez tłumaczenie konsekutywne, a potem przystąpić do tłumaczenia a vista. Ważne informacje:

 • egzamin na tłumacza przysięgłego odbywa się przed Państwową Komisją Egzaminacyjną,
 • komisja składa się z 11 członków, a jej kadencja trwa 4 lata,
 • koszty egzaminu a także opłatę egzaminacyjną ponosi kandydat na tłumacza przysięgłego,
 • należy zdać egzamin, aby nabyć uprawnienia na tłumacza przysięgłego, a co potwierdza świadectwo wydane przez Ministra Sprawiedliwości,
 • prawo do wykonywania zawodu otrzymuje się dopiero po złożeniu ślubowania i wpisaniu na listę tłumaczy przysięgłych,
 • egzamin bada znajomość języka polskiego i języka obcego.

Co jeszcze jest ważne i o czym należy pamiętać w tym temacie? Zasady dotyczące tego, jak wygląda egzamin znajdują się w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 roku. Nie zapomnijcie też, że zamiar przystąpienia do egzaminu należy złożyć w formie pisemnej (wniosek o wyznaczenie terminu egzaminu znajdziesz w zakładce Formularze na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości). A teraz do dzieła. Jak mawiał Johann Wolfgang Goethe: „zaczynaj wszystko, co możesz zrobić lub o czym marzysz. Zuchwałość mieści w sobie geniusz, siłę i czary. Nie zwlekaj”.

Tłumacz przysięgły – jak zdobyć uprawnienia: Informacje dla osób pragnących uzyskać prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego

Robert Kiyosaki mawia, że ,,jeśli chcesz gdzieś dojść, najlepiej znajdź kogoś, kto już tam doszedł”. Na koniec więc będzie prosta rada. Jeśli chcesz dowiedzieć się jak najwięcej na temat tego, jak zdobyć uprawnienia do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego, po prostu znajdź człowieka, który już jest tłumaczem przysięgłym i cieszy się społecznym szacunkiem. Taka osoba to najlepsze źródło informacji dla Ciebie. Poproś o wskazówki. Tu kilka małych porad będzie cenniejsze niż dziesiątki tych serwowanych przez osoby trzecie. Poza tym będziesz miał niebywałą okazję zapytać o egzamin (jak wygląda część ustna i część pisemna), o to, jakie umiejętności językowe należy opanować, a także o poziom wiedzy z różnych dziedzin. Chcesz zdać i nabyć odpowiednie uprawnienia, aby zostać tłumaczem przysięgłym? Działaj! William James powiedział: „podjęcie działania robi różnicę. Naprawdę”.

Oceń wpis!
[Ocen: 0 Średnia: 0]